Jak zostać fizjoterapeutą?

Jak zostać fizjoterapeutą?

Niejeden młody człowiek kończący szkołę średnią staje wcześniej czy później przed dylematem, jaki zawód wybrać? Wybór wykonywanego zawodu ma niezmiernie duże znaczenie dla naszej przyszłości. Trzeba przecież zarabiać pieniądze, by móc utrzymać siebie i swoją rodzinę, ale należy również pamiętać o tym, by wykonywany zawód sprawiał przyjemność i dawał satysfakcję, co jest niezwykle ważne dla zdrowia psychicznego. Nawet jeśli dziś jeszcze o tym nie myślimy, warto jednak raz na jakiś czas zadać sobie pytanie: Co ja tak właściwie w życiu chcę robić?

Możliwości jest wiele. Na ogół wybór szkoły średniej determinuje już wybór późniejszego zawodu oraz nierzadko miejsca pracy. Nie jest to jednak regułą. Można zostać kucharzem po szkole teatralnej albo geniuszem, nie kończąc żadnej szkoły… Jeżeli jednak chcemy być w życiu postrzegani jako profesjonalista, powinniśmy rozważnie zaplanować naszą karierę zawodową.

Zawód fizjoterapeuty jako jeden z trzech głównych zawodów medycznych (obok lekarzy i pielęgniarek) staje się coraz bardziej popularny w naszym kraju – obecnie wykonuje go około 50 tys. osób. Do jego popularności na pewno przyczynia się fakt, że jest to jeden z tych zawodów, które zawsze będą potzebne. Urazy są bowiem na stałe wpisane w ludzkie życie, a co za tym idzie, usługi fizjoterapeutyczne będą stale potrzebne.

Ważne są predyspozycje osobowościowe

Czy każdy może zostać fizjoterapeutą? Niestety nie. Przede wszystkim zawód ten wiąże się z bliskim kontaktem z pacjentem, trzeba więc być osobą życzliwą, empatyczną, o sporej odporności emocjonalnej. Pacjenci są różni i mogą rozmaicie reagować na swoje schorzenia – trzeba wykazać się niezwykłą wyrozumiałością oraz wytrwałością, by zachęcać ich do ciągłych ćwiczeń i z cierpliwością oczekiwać efektów przeprowadzonych zabiegów. Pacjent może się zdenerwować, zadaniem mądrego fizjoterapeuty jest zmobilizować go do kontynuowania terapii.

Na tym etapie fizjoterpeuta pełni poniekąd funkcję psychologa. Musi umieć motywować pacjentów, oraz poprzez swoją postawę wspierać ich, gdy tracą energię i wiarę w powodzenie przeprowadzanej terapii. Nie jest to łatwe, ale ta umiejętność bardzo przydaje się fizjoterapeutom w codziennej pracy.

Ponadto fizjoterapeuta musi być osobą sprawną fizycznie i choć odrobinę wysportowaną, by móc pomóc pacjentom w wykonywaniu ćwiczeń. Przydaje się to zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną ruchowo.

W związku z brakiem uregulowań prawnych zawód fizjoterapeuty mógł wykonywać praktycznie każdy, wykształcenie kierunkowe nie było wymagane. Zmieniło się to w 2015 r, po wejściu w życie ustawy.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Kamieniem milowym w rozwoju zawodu fizjoterapeuty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stała się ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. Została ona przyjęta przez senat bez poprawek i weszła w życie po jej podpisaniu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę dnia 26 października 2015 r. Dzięki tej ustawie polska praktyka medyczna zbliżyła się do standardów międzynarodowych. Nie tylko określiła ona przepisy ogólne, lecz przede wszystkim zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W rozumieniu ustawy fizjoterapeuta stał się „specjalistą pierwszego kontaktu”, który sam może przyjmować pacjentów oraz planować im leczenie, poniewż ma on dostęp do dokumentacji medycznej Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty reguluje ponadto aspekty takie jak: odpowiedzialność zawodowa, przepisy karne czy samorząd fizjoterapeutów. Na mocy tej ustawy wprowadzono również Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Fizjoterapia studia

Stosownie do aktualnego prawodawstwa kształcenie fizjoterapeutów odbywa się wyłącznie na poziomie studiów wyższych I stopnia (studia licencjackie) oraz II stopnia (studia magisterskie) lub 4-letnich podyplomowych studiów specjalistycznych. Studia dla fizjoterapeutów prowadzone są najczęściej w Akademiach Wychowania Fizycznego lub na Uniwersytetach Medycznych i można ukończyć je zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

W przypadku 4-letnich podyplomowych studiów specjalistycznych – można realizować je uzyskaniu tytułu magistra i spełnieniu wymogów CMKP. Po ukończeniu studiów podyplomowych trzeba zdać jeszcze agzamin PESoZ przed komisją Centrum Egzaminów Medycznych. W efekcie uzyskuje się tytuł specjalisty fizjoterapii.

Oczywiście istnieje również możliwość rozwoju naukowego w tym obszarze. Niektóre uczelnie wyższe umożliwiają zdobycie stopni naukowych w dziedzinie fijoterapii: doktora, doktora habilitowanego czy profesora.

Gdzie studiować fizjoterapię?

Fizjoterapia studia w Polsce – na terenie kraju istnieje wiele szkół wyższych kształcących w tym zawodzie. Interesującą szkołę wyższą można wyszukać za pomocą portalu:

https://www.studia.net/fizjoterapia

Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę wiele czynników: lokalizację szkoły wyższej, możliwości edukacyjne szkoły oraz jej ofertę dydaktyczną. Nie bez znaczenia pozostaje również opinia o danej szkole.

Na studiach zdobywa się dużo wiedzy teoretycznej w zakresie: anatomii człowieka, terapii manualnej, fizykoterapii, masażu leczniczego, fizjoterapii ogólnej, psychologii, metod specjalnych fizjoterapii, terapii manualnej, fizjoterapii klinicznej, aktywności ruchowej adaptacyjnej czy sportu osób niepełnosprawnych. Umiejętności praktycznych nabyć można podczas praktyk, które z reguły oferowane są w szpitalach, przychodniach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych czy szkołach.

Podsumowanie

Zawód fizjoterapeuty z pewnością do najłatwiejszych nie należy. Wymaga gruntownej edukacji oraz rozważnego podejścia podczas nauki. Od samych kandydatów wymaga nie tylko odpowiednich cech osobowościowych, wytrwałości podczas studiów, lecz również nieustannego dokształcania się (fizjoterapia jest rozwojową dziedziną, trzeba być na bieżąco z nowościami). Sama praca może przynieść jednak sporo satysfakcji. Warunek jest jeden: trzeba to lubić 🙂